منتديات داونلودز2


العودة   منتديات داونلودز2 > >

قسم المهيسين فى الارض هيس هيس كلة كويس و يامهيساتى هيس حياتى

اقوى عروض الويندوز و اللينكس VPS مقدمة من شبكة داونلودز2 !@!

اكونت سيرفر ويندوز اسطورى ( 8 كور بروسيسور + 32 جيجا رام + كونكشن 1 جيجا ) فقط بـ 50 جنيهأ !@!كتاب من تاليفي واللة جامدددددددد

Mazen in third prep <div align="center"></div> Ana esmi mazen ana 3amalt el ketab dah 3alshan ana kont 2a3ed zah2an mesh

إنشاء موضوع جديد  إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 09-05-2010, 02:36 PM   #1 (permalink)
عضو جديد
 
 
mazenelcool على طريق التميز

افتراضيMazen in third prep


<div align="center"></div>

Ana esmi mazen ana 3amalt el ketab dah 3alshan ana kont 2a3ed zah2an mesh la2ee ay haga a3melha awel haga ana ha3arafko b nafsyAna 2oltelko esmi bas hakolo tany ana esmi mazen we 3andy 13 sanna w dakhel sana el gaya talta e3dady we Kaman momken matla2osh el ketab dah kebber khales bas en shaa2 allah ye3gebkomAna dakhel el sanna el gaya talta e3dady ba3d ama te3bt fe el drasa we zakert w zehe2t men el mozakra 3ashan bas a3ady we awsal l sanawy w el gam3a ana ba2aly 9 snen fe el madrasa we bgd t3bt w kol el nas ta3bana tab3an zayee we kol el nas w ana Kaman mesta7melen kol wazeer yemsek wezaret el tarbya we al ta3lem we kol wa7ed ba2a yo3od yeftekes howarat we kawaneen we e7na nesta7mel w kol wazeer faker nafso beytawar el ta3leem ma3 eno beyekhrebo zyada showaya yekolak nezam malaf el engaz we showaya yekol hanelghy sana satta w showaya yekol hanraga3 satta ebteda2y .w ana delwa2ty dakhel 3ala talta e3dady w matlob meny eni ageeb magmo3 3aly 3ashan ba2a khalas akhosh 3ala sanawy w akhalas el madrasa w el derasa fe almadrasa w akhosh 3al gam3a w akhalas we akhlas men el haya elli fe al seef zaha2 we fe al derasa zaha2 tab eh el 7al ne3mel eh .fe nas betfakkar tente7er w nas bt7awel tekamel we dh tab3an mo3zam el nas bt3mlo la2en dah el 7al el wa7eeeeed .w feh nas metanesheen el mozakra we al derasa we menafadeen demaghhom w mesh beyzakro w msh hamemhom yenga7o aw yes2ato.w fen as da7a7eeeen awy beyzakro w 3azeen dayman yeb2o el 2awa2el w mohtameen awy bl mozakra we al derasa we kol yom beyro7o el madrasa w law mara7osh f yom el madrasa yeb2a nakad 3andohom 3ashan homa aslan beyhebo yero7o el madrasa .w Kaman fen as btzaker fe al bet masalan w 3amel feha eno msh beyzaker w yokolak ana msh mezaker w has2at w tla2eeh tale3 2el awal 3ala kol el nas w howa fe al hakika beye3mel kol dah3ashan yekhaleek matzakersh w ts2at enta mesh howa .w feh nas betzaker khafef we btl3b gamed fe al madrasa we ma2adeen wa2tohom fe el madrasa fe al kora we 3amleen feha la3eba gamdeen . ya tarra enta ba2a meen fehom ana akolak ahsan haga leek enta a7san e3mel kol haga ya3ni zaker showaya w el3ab showaya .bas 3ala fekra enta fe al akher hatemshi fe nafs el dayra w tzaker aktar 3ashan dah aslan el zaman elli e7na et7atena feh ghasb 3annenea el zaman dah bta3 mozakra bas fa ana ya gama3a mala2etsh ay 7al mesh 3aref ana a3mel eh .Ana tab3an ya gam3a t3bt awy 3obal ama wslt l sanna 3 e3dady bas lessa fe mara7el keter as3ab mn keda lessa feh el sanawya el 3amya hates2aloni leh 3amya 3ashan heya btshooot kol el nas we heya msh shayfa haga .Ana keter bas2al nafsy ezzy elli beygebo fe sanawy 100% dol beye3melo eh 3ashan yegebo el daraga deh aked msh beynamo w ye7lamo w homa beyzakro akeed beyetfarago 3ala el t.v we beyfakaro fe al mozakra akeeeeed 3aysheen beyzakro zay ma el na7l 3ayesh ye3mel 3asal 2a3deen yelefo zay el na7l 3al kotob .bas ana ba2a 3ayez as2al so2al .enta nefsak teb2a na7la zayohom walla enta sorsar 3ala 2adak .bas law 3ayez teb2a na7la hat3mel eh lazem tzaker aktar ma btshrab maya w aktar ma btakol bas el howar dah tab3an sa3b gedan .El modareseen Kaman beyefre2o keter fe kol el seneen el modareseen delwa2ty fe al ayam deh beyganeno el 3yal kolaha 3ashan kol modares ba2a yege men el bet za3lan fa tab3an lazem yetala3 kol el za3al 3al 3yal .w tab3an feh modaressen beyeb2o mhayessen fa ye3odo yehazaroma3 el 3yal fa ma7adesh yet3alem haga heya heya zay el modares elli medaye2 mn el beeet fa lazem el wezara el 3amla feha gamda t3alem el modareseen ezzay ye3alemo el 3yal sa7 .3ashan keda 3omrna ma hanlaky ell na7l elli kont batkalem 3aleh gher kolayel awy 3ashan aslant kol el 3yal met2assen ghalat .ana 3andy el hakika as2ela keter we hakolhalko kolaha .howa e7na leh fe masr bndares el 3araby lama e7na aslan bntkalem 3araby gamed gedan walla el wezara ya3ni bey3azebo el 3yal w khalas 3ani w Kaman 3ala fekra kol el nas elli masalan ady fe 3 e3dady et5’ana2o mn el sho3ara 3ashan kol wa7ed beyo3od yeftaekes w yo2olak mn wnta sghayar ketaty saghera we esmoha namera tab bezemetkom msh dah esmo takhalof deh haga tedares l 3yal soghayara ya3ni keda beyrabo el takhalof fe el demagh we ba3deen nrg3 ns2al leh nesbet el takhalof we el batala fe masr dah kolo besabab namera el kotta bta3et el sha3er dah .el kota le3bet fe demagh el 3yal we khalethom motakhalefeen w 3obt dah kolo tab3an besaba el 3araby kol modares ye3mel feha 3am el shekh w yokolak ekra2 el dar ya bonay .w fe al akher tela2y el dars msh mofed aslan ya3ni maslan fe dars bey2ool ana (ana basma w akhoya maged w aboya zabet w omy modaressa) bzmetkom msh dah 3abat w takhalof bas ne3mel eh lazem nesma3 el kalam bta3el wezara 3ashan kolena fakreen el el ta3leem hayetawar fa ghasb 3anena nesma3 el kalam 3ashan howa dah 7al el zaman elli e7na feh we ghasb 3anena hanefdal feh .ana Kaman 3ayezz atkalem fe mawdoo3 ,howa msh e7na ama etrafad wazweer el ta3leem el 2adeem fr7na awy? Bas leh fr7na e7na fr7na 3ashan fakreen 2en keda ahsan w en ahmed zak badr haysahel el ta3leem w hay7asseno bas kol el nas fe al akher etkabaset we 7asalet el sadma el kebera eno sa3ab el ta3leem aktar w aktar w haybahdel el nas aktar w aktar w Kaman haykhaleni akteb aktar w aktar 3ashan akool howa Kaman haye3mel eh fena Kaman .ana hakoloko howa haye3mel eh fena howa akeed fe el fatra el gaya hayo3od ta7t el shebak bta3 el maktab bta3o w yo3od yeffakar fe eftkasa gededa yezaha2 beha kol el nas elli beyet3alemo w 3ayzeen yet3alemo .masalan mn el eftekasat elli eftakasha howa w el wazeer elli 2ablo elli heya tatwer el manaheg .2a3ad yo2ol tatweer el manaheg l7ad ma kol el nas ba2et hatetgananen 3ashan msh la72een yezakro eh wallah eh msh 3arfeen haykhalasoo el manhag dah kolo emta w b3deen fag2a ye2olaak el emta7an el esbo3 el gay fa enta yatente7er ya tekarwet kol el dros 3ashan bas t7awel tenga7 .bas 3ala feka ana 3andy 7al gamed en e7na lazem kol 6 shohor nghayar el wazeer 3ashan nerta7 aw nkhaly el wazzel be al ente5’ab w lazem kol el nas elli fe al ta3leem yentekhbo elli nefsohom feh 3ashan yet7asen fe3lan el ta3leem w 3ashan el takhaloof dah yekel showaya .ana 3ala fekra ya gama3a 3amalt el ketab dah msh 3ashan bas atkalem 3an el ta3leem ana 3amalt el ketab dah 3alashan atkalem fe hagat keteer .ana Kaman 3ayez atkalem fe al net 3ala fekra el nas elli beto3od 3al net dol anwa3 keter .el hakika fen as keterawy bto3od 3al net mnhom masalan el nas elli beto3od bas 3al facebook yel3abo w ye3melo chat bas w fen as ma2adeyenha download bas ana el hakika menhom 3ashan ana baheb anazel hagat adam el net 3andy sare3 we Kaman fen as ma2adeyenha yahoo w hot mail w fe Kaman nas me2adeyenha youtube w yetfarago 3ala kol anwa3 el videohat w Kaman fe nas kolayelen awy ma3andohomsh aslan net w m2adeyen wa2tohom 3al computer games we al3ab basAna 3ala fekra nefsy awarekom el 3abat elli kont bashofo kol yom fe al bus ya3ni ana kont kol yom lemodet sanateen bashof el ashkal deh takhayalo mesh deh haga tekhali el wahed yente7erShofto ba2a ya gama3a en ana bat3ab fe kol yom fe hayati an delwa2ty ha3arafko 3ala 3 shkhseyat ma7adesh aslant ye7eb eno yeshofhom1-awel shakhseya heyaEl2esm:ziadDaraget el 3a2l: 1 aw 2 akhro ya3niWasf:howa 3abeet showaya we tkheen w ta2reban 3ayesh fe ma7al el khoshari bta3 aboh w howa dah tab3an sabab en howa tkheen awy bas howa mesh 3aref leh mo3taked eno fe yom mn el ayam yel3ab kora w yeb2a zay abo treka aw gedo w Kaman faker nafso hayl3ab fe real madrid aw el barcelona ma3 eno akhro yel3ab fe manakhero aw wedano2-tany w talet shakhseyat homaEl2esm:youssef & yassenDaraget el 3a2l:belketer tab3an 1Wasf:homa dol msal el tolab el motakhalefen .homa tab3an zay ma ento shayfeen 3obt gedan w wade7 el gnon 3ala weshohom we 2edehom homa ya3ni ma2adeyen wa2tohom fe el al3ab zay el 3arabyat we tabb3an spiderman w superman w batman tab3an el kalam dah kolo fe wedany we fe demaghy ya3ni momken aslant dol yegebo soda3 le balad kolaha3-akher we a3bat shakhseya fe al 3alamEl2esm:lel2asaf (Andrew)daraget el 3a2l:0 bgdwasf:howa el hakika tarkebto metkawena mn 3abat 3ala habal 3ala takhalof 3ala estehbal 3ala kahraba zyada fe al mokh w edarabo fe el khalat w tala3o el shakhseya el habla deh .dah kana ma yetnarfez yeb2a zay ama tedrab sorsar bel gazma ya3ni yo3od yeshawa7 fe kol el nas w yedrab fehom tab3an kol el nas ma3ada ana 3ashan ana ma7adesh aslan ye2dar yedrabny 3ashan ana bafred 3ala kol el nas enohom ye7termonyAna 3ala fekra ba3d ama 3amalt el kam saf7a dool erta7t showaya we maba2etsh zah2an bas el hakika ana mstany el net yegi 3ashan zehe2t awy ana Kaman mesh 3aref leh ana ama el net beykon mawgood bab2a zah2an w ama beye2ta3 bab2a hatganen w Kaman a3taken en kol el nas zayee keda
mazenelcool غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 09-05-2010, 02:38 PM   #2 (permalink)
عضو جديد
 
 
mazenelcool على طريق التميز

افتراضي


يا ريت كومينتاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتmazenelcool غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إنشاء موضوع جديد  إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

جديد مواضيع قسم قسم المهيسين فى الارض

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are معطلة
Refbacks are معطلةالساعة الآن 08:48 PM


منتديات داونلودز2

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML
 

 

   Downloadiz2.Com - Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd